Lidl България предоставя свободни работни места

Lidl България предоставя своите свободни работни места през сезонната си заетост:

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Варна, Битоля 1Аhttps://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-varna-bitolya-1a-93904

 

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Балчик, ул. Дунав № 5 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-balchik-ul.-dunav-5-93942

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Варна, бул. Сливница № 176 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-varna-bul.-slivnitsa-176-93905

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Варна, бул. 1-ви Май № 46 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-varna-bul.-1-vi-may-46-93906

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Варна, ж.к. Левски, ул. Мир № 45 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-varna-zh.k.-levski-ul.-mir-45-93802

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Варна, ж.к. Възраждане, бул. Република № 62 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-varna-zh.k.-vazrazhdane-bul.-republika-62-93944

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Варна, ж.к. Младост, ул. Владислав Варненчик № 257  – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-varna-zh.k.-mladost-ul.-vladislav-varnenchik-257-93881

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Варна, к.к. Св.Константин и Елена, ул.45 №27 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-varna-k.k.-sv.konstantin-i-elena-ul.45-27-93903

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бул. Св. Елена № 14 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-varna-zh.k.-vladislav-varnenchik-bul.-sv.-elena-14-93907

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Бургас, ж.к. Mеден Рудник, Районен център № 420 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-burgas-zh.k.-meden-rudnik-rayonen-tsentar-420-93801

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Бургас, кв. Изгрев, ул. Транспортна – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-burgas-kv.-izgrev-ul.-transportna-93806

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Бургас, Мол Галерия, ул. Янко Комитов № 6 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-burgas-mol-galeria-ul.-yanko-komitov-6-93862

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Царево, ул. Михаил Герджиков 19 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-tsarevo-ul.-mihail-gerdzhikov-19-93941

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Созопол, м. Буджака, ул. Созополски манастири № 26 – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-sozopol-m.-budzhaka-ul.-sozopolski-manastiri-26-93861

Касиер-продавач (м/ж) – сезонна заетост – Поморие, ул. Княз Борис I 102А – https://jobs.lidl.bg/jobs/kasier-prodavach-m-zh-sezonna-zaetost-pomorie-ul.-knyaz-boris-i-102a-93908