Дирекция „Бюро по труда“ – СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 07.03.2022 г.

Дирекция „Бюро по труда“ – СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 07.03.2022 г.

 

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител по фотография, графичен софтуер и дигитални техники и технологии Шумен Висше – фотография, графичен софтуер 17.03.2022
Учител по география и икономика Шумен Висше -География 8.03.2022
Медицинска сестра Шумен Висше-мед. сестра, акушерка 11.03.2022
Счетоводител Шумен Висше-икономическо 31.03.2022
Лекар Шумен Висше-Медицина 1.05.2022
Директор, училище Шумен Висше-магистър 10.03.2022

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“

 

Длъжност Място Образование
Счетоводител, оперативен Шумен Средно, Висше икономическо