Дирекция „Бюро по труда“ – СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 21.02.2022 г.

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“

Длъжност Място Образование Срок на валидност
1345-6002 Директор, училище Шумен Висше-магистър и компютърни умения 10.3.2022
7543-3004 / Инспектор качество на производствените процеси Шумен Средно-техническо 10.3.2022
7412-2009 / Електромонтьор Шумен Средно-ел. техник 28.2.2022

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“

Длъжност Място Образование
3313-3001/ Счетоводител, оперативен Шумен Средно, Висше икономическо
3313-3001/Счетоводител, оперативен Шумен Средно, Висше икономическо