СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 01.02.2022 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 01.02.2022 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Електротехник, промишлено предприятие Шумен  

Средно-ел. техник

 

 

28.02.2022 г.

 

Машинен оператор Шумен Проф. колеж  

10.02.2022 г.

 

 

Електромонтьор

 

Шумен  

Средно-ел. монтьор

 

 

4.02.2022 г.

 

Началник на ремонтно звено, транспорт Шумен Средно-транспорт 4.02.2022 г.

 

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“

Длъжност Място Образование
Специалист с контролни функции Шумен Средно икономическо