Стажантската програма на НСОРБ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Общината е институцията, която е най-близо до хората, проблемите, желанията и изискванията им. В последните години местните власти изпитват все по-голяма необходимост от привличането на нови специалисти със свежи идеи и дигитално мислене. Това показва големият интерес на общините към Стажантската програма на НСОРБ https://www.namrb.org/stazantska-programa . Стажовете предлагани от общините са в различни направления, продължителност и форма-присъствени или онлайн, възлагане на проектни задачи и др.

Допълнителна информация можете да получите от прикачената брошура: Информационна брошура #МогаПовечеЗнамПовече

С оглед улесняване на комуникацията между страните, НСОРБ създаде фейсбук група СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ, в която информацията ще се актуализира ежедневно. Използвам възможността да Ви поканя да се присъедините към нея на следния линк  https://www.facebook.com/groups/417797666694538.

Евгения Немска

Началник на кабинета на изпълнителния директор

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

София, ул. Голаш, 23

тел.: (02) 943 44 67, 943 44 68

e-mail: e.nemska@namrb.org

site: www.namrb.org

facebook: www.facebook.com/NAMRB.1996