Свободни работни места в гр. Шумен и региона – предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ 24.01.2022 г.

Свободни работни места в гр. Шумен и региона – предоставени от Дирекция „Бюро по труда“ 24.01.2022 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета Шумен Висше 24.1.2022
Учител  общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Шумен Висше-Информатика и инф.технологии 27.1.2022 – компютърни умения
Медицинска сестра към яслена група Шумен Висше – Медицинска сестра 28.1.2022
Машинен оператор Шумен Средно, Проф. колеж 10.2.2022
Електромонтьор Шумен Средно-ел.монтьор 4.2.2022
Началник на ремонтно звено, транспорт Шумен Средно-транспорт 4.2.2022

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“

Длъжност Място Образование
Сервитьор Шумен Средно

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“

Длъжност Място Образование
Шофьор, лекотоварен автомобил Шумен Средно – Водач МПС к.В
Техник, строителство и архитектура Шумен Средно, Висше-Строителство и архитектура
Специалист с контролни функции Шумен Средно икономическо
Шофьор, лек автомобил до 9 места Шумен Средно – Водач МПС к.В