Покана за участие в образователни онлайн срещи за основни човешки и граждански права

За всички студенти на ШУ „Епископ Константин Преславски“

П О К А Н А

В периода: 11 октомври – 30 ноември 2021г. в град Шумен се провеждат поредица от образователни онлайн срещи  с ученици и студенти за основните човешки и граждански права и извънсъдебни способи за защитата им.

Срещите допринасят за разширяване на познанията на младите хора за техните права и начините за тяхната защита.

Лектори в срещите са известни шуменски адвокати с дългогодишен опит. Наред с богатата правна информация, поднесена на достъпен за младите хора език, ще бъдат направени демонстрации с практическа насоченост – участниците в срещите ще разгледат Обществената електронна платформа: www.moetopravo.bg и ще имат възможността да работят с нея за решаване на свои конкретни казуси.

Онлайн срещите са по проект № BG05SFOP001-3.003-0141-С01/03.02.2021г. „Гаранциите за върховенство на закона – път към по-независима и прозрачна съдебна власт“, изпълняван от Сдружение с нестопанска цел „ Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен, и финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020).

За студенти от Шуменския университет „ Еп. Константин Преславски“ са предвидени две онлайн срещи в Е-платформата Google Meet:

  • На 26.11.2021г. (петък) от 16:00ч. – за студенти на ШУ, обучаващи се в гр. Шумен:

Регистрация за присъстващи на срещата: https://forms.gle/hJ3xPtPMXjuSBUmW7

(регистрирайте се след като влезете в онлайн срещата)

Линк за влизане в срещата: https://meet.google.com/sru-sdse-wta

  • На 30.11.2021г. (вторник) от 16:00ч. – за студенти на ШУ обучаващи се в ДИКПО-Варна и Колеж Добрич:

Регистрация за присъстващи на срещата: https://forms.gle/EGjRTLS43tCrdTbu9

(регистрирайте се след като влезете в онлайн срещата)

Линк за влизане в срещата: https://meet.google.com/jrx-rvmu-pbj

Всяка от планираните онлайн срещи ще премине по следната програма:

16:00 – 16:08  – „Основни човешки права“ – лектор: адв. Мариана Пенчева

16:08 – 16:15    „Основни граждански права“ – лектор: адв. Марина Пенчева

16:15 – 16:25    „Обществената електронна платформа: www.moetopravo.bg и

                           как да намерим в нея информацията за човешките и гражданските ни

                           права“ – демонстрация на Е-платформата и практическа работа с

                           нея – Галина Минчева – юрисконсулт и ръководител на екипа                         

16:25 – 16:35    „Методи и средства за защита на нарушени човешки и граждански

                          права“ – лектор: адв. Снежка Иванова

16:35 – 16:45    „Алтернативни способи за защита на нарушени права и решаване на

                          правни спорове – медиация, арбитраж и Е-медиация“ – лектор: адв.

                          Снежка Янкова

16:45 – 16:55   „Как да използваме Е-платформата: www.moetopravo.bg за да намерим

                         информация и насока за да защитим нарушените си права – практическа

                         работа с роботизираните алгоритми – Галина Минчева – юрисконсулт и

                         ръководител на екипа.

16:55 – 17:00   Въпроси. Закриване на срещата.