„Пашабахче България“ ЕАД търси да назначи Електроинженер

Общността „Шишеджам“ е една от най-мощните индустриални компании в Турция, която оперира в сферата на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж и химическата промишленост. Компанията е глобален лидер в производството на всички видове стъкла, както и на химикали, включително натриево-хромови съединения. „Шишеджам“ Груп се разделя на четири основни производствени групи „Плоско стъкло“, „Домакинско стъкло“, „Стъклен амбалаж“ и „Химическа промишленост“ с общо 42 действащи завода – в Турция и в други държави – Германия, Италия, България, Румъния, Унгария, Словакия, Босна и Херцеговина, Грузия, Украйна, Русия, Египет, Индия и Америка.

Днес, освен че е една от най-мощните компании и лидер в областта на натриево-хромовите съединения, Общността „Шишеджам“ в световен мащаб е на трето място в производството на домакинското стъкло, на пето място в производството на плоско стъкло и стъклен амбалаж, на осмо място в производството на сода. С 85 годишната си корпоративна история „Шишеджам“ с над 22 000 служители, с производствени бази в 14 държави и износ в над 150 държави продължава да разширява и утвърждава присъствието си на международния пазар.

„Пашабахче България“ ЕАД, която е част от производствената група „Домакинско стъкло“ на Общността „Шишеджам“ търси да назначи:

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР,

Отговарящ на следните изисквания:
• Висше техническо образование – Електротехника, Автоматизация на производството, Електроника или Мехатроника, Електроенергетика и електрообзавеждане;
• Задължително владение на английски език;
• Познания в областта на измервателните средства;
• Решаване на проблеми и работа при спазване на поставени срокове;
• Организиране на работния процес и разпределение на работното време;
• Да притежава лидерски умения;
• Да притежава умения за мотивация на подчинения му персонал;
• Аналитично мислене;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Технически познания в областта на електроинсталациите;
• Организира и извършва работи по проектиране, изготвяне, диагностика, ремонт и обслужване на промишленото оборудване и прибори;
• Следи за своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях;
• Поддържа и настройва електронни системи за управление и контрол;
• Участва в разработването на хардуерни модули и софтуер;
• Изготвя технически документи и инструкции за работа с продуктите;
• Участва в процеса на организация и подобрение на производствените дейности;
• Съдейства за осигуряването на необходимата квалификация и обучение на работниците;

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.

 

Лице за контакт:  

Oktay Halid
HR Process Services Responsible

PASABAHCE BULGARİA EAD

District Vabel,

İndustrial Area

7700 Targovishte

Bulgaria

ohalid@sisecam.com