„Часът на банката“

За пета поредна година, като част от социално-отговорната си политика, Райфайзенбанк (България) инициира събитието „Часът на банката“, което има за цел да повиши финансовата грамотност сред младите хора в България.

В тази връзка финансовата институция и Кариерния център към Шуменския университет организират среща със студентската общност, на която да бъдат презентирани следните теми, изнесени от представители лектори на Райфайзен БАНК:

  • Иновации и дигитално банкиране– 10:30-11.00 ч.
  • Информационна сигурност– 11:00-11:30 ч.

Експерти от банката, в рамките на указаното време, ще говорят подробно пред присъстващите за финансовия свят, като ги запознаят с отговорността при управлението на парите, с иновациите за разплащане и други актуални финансови теми. Всеки, който има конкретен въпрос, би могъл да го зададе и да получи професионален отговор.

Инициативата ще се проведе на 12 октомври (вторник) в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams meeting: Click here to join the meeting