Учител в група за целодневна организация за учебния ден 1 – 4 клас.

Учител в група за целодневна организация за учебния ден 1 – 4 клас.

КОД по НКПД 23415015

Срок: 28.04.2021 г.

1/2 щат

ОУ „Христо Ботев“ – с. Друмево

За повече информация – Дирекция „Бюро по труда“