International Meeting and Conference: Career and Employability Offices 23-25 march 2021, University Porto, Portugal

Центърът за кариерно развитие на Шуменския университет бе единствен представител от България на организираната онлайн Конференция от Кариерния център към Университет Порто (Португалия).

Представители на Кариерни центрове се включиха от Университетите в Лунд (Швеция), Сегед (Унгария), Лудвиг Максимилиян (Германия), Университетът Париж-Сакла (Франция) и много други.

Обсъдени бяха добри практики в работата на отделните Центрове.

Водещи лектори в отделни панели презентираха работодателски организации и ролята на кариерните центрове в обществения живот и този на Университетите.