„АЕЦ Козлодуй” ЕАД обяви платени летни стажове 2021 г.

Уважаеми колеги,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД обяви платени летни стажове 2021 г.

Изпращам Ви:

Условията за участие;

Заявление по образец

Надяваме се, че програмата ще представлява интерес за голяма част от вас.

При необходимост от допълнителна информация, може да се свържете с на  email: karieri@npp.bg.

Венко Стоев

Главен специалист „Планиране на персонала”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД