Сезонен оператор бутилиране

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за работа под напрежение, прецизност, отговорност, бързина;
 • Желание за работа на смени.

Основни отговорности:

 • Контролиране разхода на суровини и материали в смяната;
 • Зареждане машините и съоръженията с необходими суровини и материали и следене за правилната им експлоатация и протичане на производствения процес, качеството на продукта и опаковката на съответния технологичен етап;
 • Съдействие при провеждане на периодични технически прегледи на оборудването в съответствие с операционните инструкции;
 • Спазване на установените стандарти на компания, в частност изискванията по ЗБУТ.

Фирмата предлага:

 • 21+ дни платен годишен отпуск, ваучери за храна;
 • Вътрешно-фирмени събития, които ни обединяват около нашата обща страст: бирата;
 • Програма за препоръки;
 • Възможности за развитие на нови знания: подкрепа от ментори, тренинг в зала, електронна платформа за обучение + регулярно организирани вътрешни обучения;
 • Любопитен и иновативен екип, който винаги се стреми да надхвърли постигнатите резултати;
 • Целеустремена компания, водена от амбициозна стратегия в областта на корпоративната социална отговорност.