Отчетник производство

Изисквания:

 • Подходящо образование;
 • Отлични компютърни умения;
 • Отлично боравене с Excel;
 • Опит с ERP система – предимство;
 • Умения за работа в екип.

Основни отговорности:

 • Осъществява документалното отчитанена всички производтвени звена в компанията;
 • Отговаря за вярно и коректно попълване на информацията от производствените звена в „ПП Ажур“;
 • Осъществява контрол за навременното отчитане на всички производствени звена;
 • Организира извозването и документалното придвижване на готови продукти към склад готова продукция;
 • Отговаря за навремнното разпространение на производствената документация и прилежащите етикети и поддържащи печатни материали.

Фирмата предлага:

 • Много добро възнаграждение, обвързано с професионалния и техническия опит;
 • Работа в съвременно оборудвано предприятие;
 • Възможност за обучение и развитие.