Мениджър качество

Изисквания:

 • Висше техническо образование;
 • Минимум две години опит в производствена компания на сходна позиция;
 • Аналитично мислене и умения за установяване и разрешаване на проблеми;
 • Ръководен опит – минимум две години;
 • Владеене на английски и/или друг западноевропейски език – предимство;
 • Отличини организационни умения и компютърна грамотност;
 • Свидетелство за управление МПС, кат. В – активен шофьор;
 • Умение за работа с MS Office (Excel, Outlook).

Основни отговорности:

 • Отговаря за изграждането, поддържането и постоянното подобряване на ефективността на системите за управление на качество в съответствие с изискванията на международните стандарти за качество;
 • Оговоря за поддръжката, актуализацията и подобряването на ISO 9001 въведено в компанията;
 • Подготвя и предоставя дневни, седмични и месечни доклади за качеството;
 • Организира и/или извършва вътрешни и външни за компанията одити по качество;
 • Ръководи, мотивира и развива екипа на отдела;
 • Предлага коригиращи и превантивни мерки при необходимост;
 • Извършва подобрения и актуализация на системите за управление на качеството в унисон с актуалните световни тенденции за качество.

Фирмата предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • Изградена бонусна система;
 • Интересна и динамична работа;
 • Работа в екип от професионалисти.