Учители в първо основно училище „Христо Ботев“ – гр. Търговище

Първо основно училище „Христо Ботев“ обявява свободни работни места за учители, завършили специалностите „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Българска филология“ (ОКС Бакалавър и ОКС Магистър).

За повече информация: https://1ou-tg.com/

тел: 0601/6-25-29, 6-21-76, 6-23-70, 6-25-21, 0893349255

e-mail: ou_1_tg@abv.bg