„Училище по изкуства и занаяти“ – с. Русаля, община Велико Търново

„Училище по изкуства и занаяти“

Училището търси учители и ментори, които да станат част от техния екип!

От 2014г. в с. Русаля, община Велико Търново, съществува „Училище по изкуства и занаяти“ за социално слаби деца, което е първото и единствено по рода си в цяла Източна Европа. Екипа на училището е от млади и енергични хора с кауза.

/За повече информация можете да разгледате сайта – http://www.rusalya.org/ или фейсбук страницата – https://www.facebook.com/Rusalya на Училището /

Поради развитието  от Основно към Средно училище, тази учебна година училището има нужда от следните кадри:

  1. Директор – Да притежава диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление; Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж.
  2. Учители Начален етап – Да притежават диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление
  3. Учители Прогимназиален етап в направленията: „Английски език“, „Математика”, „Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда”, „История и цивилизации” – Да притежават диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление
  4. Ментори – хората, които поемат грижата за децата след приключване на учебния процес

Документи за кандидатстване:

– Автобиография

– Диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление /учителски профили/

– Мотивационно писмо – Поради спецификата на работата, едно от най-важните неща  е мотивационното писмо.

/Кандидатури, без мотивационно писмо или такова, което е тип „шаблон от интернет”, няма да бъдат разглеждани!/

Срок за кандидатстване: 31. юли 2020 година.

Изпращайте документите си на имейл адрес: rusalyamedia@gmail.com

Радостина Тричкова

Мениджър събития

Училище по Изкуства и Занаяти „Димитър Екимов“, с. Русаля /

Тел.: 0888 747 153 /  +359 888 747 153