Старт на кариерата в TELUS Internatiоnal Europe

На вниманието на студентите, които не успяха да вземат участие в онлайн срещата с представители на TELUS International Europe, но се интересуват, чрез следния адрес бихте могли да получите повече информация: https://www.telusinternational.com/

Във връзка с възможностите за кариерно ориентиране, полезен е следният линк: https://telusinternational.avature.net/careers/SearchJobsBulgaria?3_53_3=5183

Допълнителни въпроси можете да отправите на адрес: recruitment.bg@telusinternational.com