Ден на кариерата

По време на форума  се реализираха срещи с представители на водещи български и международни компании, предлагащи свободни стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори.

Събитието  се проведе на 20.11.2019 г. от 10:00 часа в зала 211 на Корпус 2 /Педагогически факултет/.