Среща със студенти първокурсници

Центърът за кариерно развитие организира традиционната среща за студенти първокурсници, която ще се проведе на 18 ноември (понеделник) 2019 г. от 10:00 часа в зала 217 на Корпус 1 на Университета. Ще присъстват представители на ректорското ръководство, Финансово-счетоводния отдел и Студентската канцелария, както и инспектор социално-битови въпроси. Студентите ще имат възможност да отправят въпроси, свързани с процеса на обучение, да споделят мнение и препоръки.