Youth4Regions – програма за амбициозни журналисти, Брюксел, 6 – 11 октомври 2019

Ако сте млад журналист, можете да кандидатствате за програмата на Европейската комисия, която свързва журналистиката и регионалната политика на ЕС.
Youth4Regions е програма на ЕК, която помага на студенти по журналистика и млади журналисти да открият какво прави ЕС в техния регион.
Какво предлагаме?
– Обучения по журналистика и регионалната политика на ЕС;
– Възможност да получите менторство от утвърдени журналисти от вашата страна;
– Работа заедно с известни журналисти по време на Седмицата на регионите на ЕС;
– Посещения на медийни централи и институции на ЕС;
– Уникална възможност да участвате като журналист в прес-пътувания на ЕК в държавите-членки;
– Разходите за настаняване и пътни разходи се покриват от Европейската комисия.
Критериите за кандидатстване са: гражданство на ЕС или съседна страна, на възраст от 18 до 30 години и демонстриране на реален интерес към журналистиката чрез проучвания и / или професионален опит.
Допускат се само студенти по журналистика и журналисти с опит до 2 години (изчислени до крайния срок за кандидатстване).
Трябва да изпратите кратка статия (400-1000 думи) или кратък видеорепортаж (2 – 3 минути), песветен/а на проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (включително Interreg) или Кохезионния фонд. Темата е по Ваш избор.

 Краен срок: 15 юли 2019 г., 17:00 часа (CET)

За повече информация: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/