2019 #BeInclusive EU Sport Awards

Конкурсът на Европейската комисия за награди #BeInclusive EU Sport ще отличи организациите, които използват силата на спорта, за да увеличат социалното включване на групите в неравностойно положение.
Конкурсът е отворен за всяка организация или публичен орган, създаден в една от страните по програма Еразъм +, които успешно са разработили спортни проекти, насочени към социално включване на етнически малцинства, бежанци, хора с увреждания, младежки групи в риск или друга група които са изправени пред трудни социални обстоятелства.
Ще бъдат избрани и наградени 9 проекта, състоящи се от 3 победители и 6 финалисти. Печелившите проекти и финалисти ще бъдат популяризирани, за да вдъхновят други организации и хора в Европа. Спечелилите проекти ще получат по 10 000 евро. Шестте други финалисти ще получат по 2 500 евро.

Краен срок: 23 юли 2019 г., 12:00 брюкселско време

За повече информация: https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/galileo-masters-2019-open-submissions