Конкурс за Европейска младежка награда: Цифрови решения със социално въздействие

Това е общоевропейски конкурс за мотивиране на младите хора, социалните предприемачи и стартиращите предприятия за създаване на цифрови проекти, които оказват въздействие върху обществото. Той демонстрира техния потенциал за създаване на новаторски решения с интернет и мобилни технологии, които отговарят на целите, определени от Съвета на Европа и Европа 2020, както и целите на устойчивото развитие на ООН.
В конкурса може да участва предприемач, фирмен екип, студентска група или екип по проект, където поне един от учредителите и по-голямата част от екипа е на възраст под 33 години (роден/и на или след 1 януари 1986 г.), живеещ в държавите-членки на Съвета на Европа или на Съюза за Средиземноморието, Беларус, Косово или Сирия.
Регистрацията, включително подаването на информация за проекта, трябва да бъде попълнена онлайн чрез базата данни на конкурса EYA (откриване през март).
За конкурса може да бъде представен всеки дигитален проект. Това обхваща съдържа всички мобилни и уеб-базирани приложения, като например: приложения, уеб страници, мобилни приложения, sms продукти, мобилни игри и интерактивни мобилни продукции и др. Няма ограничения по отношение на платформите или каналите, с които проектите работят.
Представеният проект, продукт или приложение трябва да бъдат функционални и оперативни към момента на подаване. Те трябва да бъдат (поне) в етап на прототип или бета версия.
Всички подадени продукти трябва да са завършени след 1 януари 2018 г.

Краен срок: 31 юли 2019 г.