Студентски стажове в държавната администрация

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 2800 стажа.

В момента на Портала – http://staj.government.bg/ са обявени 820 позиции за летен стаж за студенти от 45 професионални направления в 89 структури на държавната администрация.

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 29-ти април 2019 г.

Изисквания:

 • Студенти с непрекъснати права;
 • Кандидатстване по професионално направление.

Процедура:

 • Регистрация в портала ü Онлайн кандидатстване до 29 април 2019 г.;
 • Първоначален подбор чрез онлайн тест;
 • Окончателен подбор чрез интервю;
 • Онлайн кандидатстване, класиране и потвърждаване.

Стажове:

 • Летни неплатени стажове;
 • С подкрепа от наставник;
 • С възможност за гъвкаво работно време.

Позиции:

 • 820 позиции;
 • 45 професионални направления;
 • 89 структури на държавната администрация;
 • 51 населени места.