Началникът на Военно окръжие – гр. Шумен в Университета

На 26 март (вторник) 2019 г. от 12:00 часа в зала С1 началникът на Военно окръжие – гр. Шумен проведе среща със студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.
Темата беше организирането и провеждането на курсове по Военно обучение.