Учител по математика и информатика – гр. Свищов

Основни отговорности:

  • Планиране и провеждане на обучение по математика и информатика;
  • Работа в изпълнение на стратегията на училището.

Изисквания:

  • ОКС бакалавър или магистър в съответното направление, както и професионална квалификация „учител“;
  • Умение за работа по проекти;
  • Умение за работа в екип;
  • Отлични презентационни и комуникативни умения.

Работодателят предлага:

  • Възнаграждение, съобразено с отговорностите;
  • Осигурена безплатна квартира и/или транспортни разходи.

Кандидатстване:

Изпратете своята актуална автобиография на адрес: dtg.svishtov@gmail.com