Офис сътрудник с отличен английски език

Изисквания:

 • Отличен английски език – писмен и говорим;
 • икономическо образование – с предимство „Търговия и Продажби“, „Международен мениджмънт“, „Международни икономически отношения“;
 • Професионални интереси в областта на международната търговия и мениджмънт, както и готовност за обучение;
 • Много добра компютърна грамотност.

Основни отговорности:

 • Комуникация с клиенти, контрагенти и партньори на фирмата;
 • Водене на делова кореспонденция и обработка на служебна документация;
 • Организационна и координационна дейност между звената във фирмата;
 • Участие в изложения и бизнес срещи.

Фирмата предлага:

 • Трудов договор, 5 дневна работна седмица;
 • Много добро стартово възнаграждение;
 • Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания, с възможност за доказване и развитие.

Кандидатстване:

Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.
За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.