Оперативен счетоводител

Изисквания:

 • Много добро ниво на владеене на английски език;
 • Висше икономическо образование –  с предимство ще се разглеждат специалностите „Счетоводство и Контрол“ или „Финанси“;
 • Опит като счетоводител е препоръчителен, но не е задължителен;
 • Много добра компютърна грамотност.

Основни отговорности:

 • Изпълнение на ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот – фактури, банкови операции и др.;
 • Изготвяне на първични документи, свързани с отчитането на продажбата на услуги;
 • Изготвяне на вторични счетоводни документи;
 • Участие в изготвянето на месечни справки, финансови отчети и др.

Фирмата предлага:

 • Трудов договор с дългосрочен ангажимент;
 • Работно време: от понеделник до петък (8 часов работен ден);
 • Много добро възнаграждение.

Кандидатстване:

Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография (задължително на английски език) със снимка и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.
За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.