Маркетингов специалист за участие в разработка на проект/и

Изисквания:

  • Висше икономическо образование специалност „Маркетинг“;
  • Практически опит.

Основни отговорности:

Проучване на конкретна пазарна ниша – изготвяне на анализ на конкуренти, продукти, цени, активност, потребителско поведение, мотивация и др.

Фирмата предлага:

  • Възможност за започване на работа веднага;
  • Позицията позволява да се съчетава с др. работна позиция/обучение;
  • Работа на непълно работно време, с тенденция за постоянен и дългосрочен ангажимент;
  • Гарантирано месечно възнаграждение.

Кандидатстване:

Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на e-mail: contact6@polycontact.com. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

Координати: 052/ 601 601, 0888 833 363