Служител гише регистрация на пътници и багажи

Изисквания:  

 • средно образование;
 • владеене на английски език;
 • владеенето на руски или немски език е предимство.

Основни задължения:

 • издава бордни карти на пътниците след пълна проверка на тяхната информация;
 • следи за навременното регистриране на пътниците;
 • претегля и етикира багажа на пътниците, като следи за ограниченията на авиокомпаниите и информира при необходимост от събиране на такса свръхбагаж;
 • внася коректни данни в записа на всеки пътник/брой и тегло но багажите, връзка с продължение, класа и статус на билета, параметрите на исканото от пътника място, код за специално обслужване, ако е необходимо;
 • провежда интервю с пътници по въпроси, засягащи сигурността;
 • оказва съдействие на пътници по време на регистрация, включително пътници със специални нужди като непридружени непълнолетни лица (UM), VIP пътници и пътници с намалена мобилност;
 • на изхода осъществява процеса по отвеждане на пътниците.

Фирмата предлага:

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
 • допълнителни награди при добро представяне;
 • сезонен бонус;
 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Кандидатстване:

 • чрез регистрация в раздел Кариери на fraport-bulgaria.com