Рентгенов оператор

Изисквания:  

 • средно образование;
 • владеенето на английски или други чужди езици е предимство.

Основни задължения:

 • работи на пунктове за проверка на лица, техния ръчен багаж и МПС;
 • извършва проверка на пътническите документи и пропуските на служители;
 • наблюдава и прави оценка на поведението на преминаващите лица;
 • следи за правилното поставяне на багажа върху транстпортната лента на рентгена, в съответствие с изискванията за получаване на ясно рентгеново изображение и дистанция между отделните багажи;
 • насочва лицата за преминаване индивидуално през рамковия метал-детектор, при спазване на необходимата технологична дистанция и следи сигнализацията на метал-детекторната рамка;
 • извършва ръчна проверка на пътници и багажи;
 • работи с рентгенова апаратура;
 • извършва проверка на МПС, съгласно установена методология.

Фирмата предлага:

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
 • допълнителни награди при добро представяне;
 • сезонен бонус;
 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Кандидатстване:

 • чрез регистрация в раздел Кариери на fraport-bulgaria.com