Информатор, пътническо обслужване

Изисквания:  

 • средно образование;
 • отлично владеене на английски език;
 • владеенето на други чужди езици е предимство;
 • добра дикция и артикулация.

Основни задължения:

 • отговаря на запитвания (на място или по телефон) във връзка с движението на въздухоплавателните средства, пътуващи от и за летището;
 • следи в системата информацията за движението на въздухоплавателните средства, опериращи на летището;
 • прави стандартни радиоинформации за вътрешни и международни полети;
 • дава текуща информация за пристигане, закъснения и анулации на полети;
 • дава дублирана информация на всеки 30 минути за състоянието на полетите, обслужвани на летището;
 • следи за коректността на подаваната информация към информационни табла с полетно разписание;
 • следи работата на автоматичната система за визуално изображение на информационни табла (FIDS).

Фирмата предлага:

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;
 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;
 • допълнителни награди при добро представяне;
 • сезонен бонус;
 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

Кандидатстване:

 • чрез регистрация в раздел Кариери на fraport-bulgaria.com