Румен Коев Рачев

Румен Коев Рачев

Директор, ОУ "Н. Й. Вапцаров" – Попово

Факултет по природни науки

Магистър, специалност „Биология и химия“,

Професионална квалификация: Учител по биология и химия, 1989 г.

II Професионално-квалификационна степен – ДИПКО – Варна, 1999 г.  

I Професионално-квалификационна степен – ДИПКУ – Стара Загора, 2008 г.

01.09.1989 – 11.10.1994 г.: Учител по биология и химия в ОУ „Кирил и Методий“ – с. Паламарца, общ. Попово

12.10.1994 – 30.11.1997 г.: Директор на ОУ „Кирил и Методий“ – с. Паламарца, общ. Попово

01.12.1997 – 20.08.1998 г. – Директор на оздравително училище „А .С. Макаренко“ с. Славяново, общ. Попово

21.08.1998 г. и до момента – Директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Попово

Публикации:

  1. Рачев Р., Цветков Т., 1996. Система от проблемно-познавателни задачи при изучаването на темата „Устройство, функции и хигиена на отделителната система. Юбилейна научна конференция – 25 години Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, с. 240.
  2. Рачев Р., Цветков Т., 1998. Система от проблемно-познавателни задачи при изучаването на темата „Кожа“ като средство за активизиране на познавателната самостоятелност на учениците. Списание Биология, брой 1/1998 г, с. 40.
  3. Рачев Р., 2008. Мотивацията на учителската общност – път към изграждане на ефективно училище. Сборник на Девети национален педагогически форум, Тракийски университет, ДИПКУ – Стара Загора, 2008 г., с. 34.
  4. Рачев Р., 2013. Мотивацията на учениците – път към превръщане на училището в желана територия на ученика.  Сборник на Четиринадесети национален педагогически форум, Тракийски университет, ДИПКУ – Стара Загора, 2013 г.

Послание към настоящи студенти и академичната общност:

Благодаря на академичната общност за труда и усилията за подготовката на качествени преподаватели по природни науки, а на студентите –бъдете трудолюбиви и упорити и ще успявате!