д-р Албена Димитрова Иванова-Неделчева

д-р Албена Димитрова Иванова-Неделчева

Директор на СУ "Сава Доброплодни", Хоноруван асистент в катедра "Алгебра и геометрия" към ШУ

Факултет по математика и информатика

Старши учител по математика и информационни технологии до 2013 г. и ръководител на отбор по математика. Зам.- директор по учебната дейност до 2014 г. Директор на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен към момента. Общински съветник и председател на ПК „Просвета, образование и наука“ от 2019 до момента, член на ръководния екип на СМБ – Шумен, член на управителния съвет на СУПРИМ.

Стойността на знанието е в пряка зависимост от практическата му приложимост и способността на завършващите образованието си да се реализират на пазара на труда. В основата на всички нива на българското образование лежи компетентностният подход, а  образователните политики са насочени към стимулирането на процеса за придобиване и развиване на ключови умения през целия живот.

Успехът е работа, а всяка работа изисква подготовка, спусък, мащаб и удовлетворение!