Деница Станчева Узунова

Деница Станчева Узунова

Старши учител в Центъра за подкрепа на личностното развитие – ОДК в Шумен и диригент на хор „Бодра песен“

Педагогически факултет

Завършила Магистър по „Музикална педагогика“ – 1995г.

В момента е Докторант в задочна форма по методика на обучението по музика.

Имах шанса да изучавам професията си при едни от най-добрите професори и асистенти по музикални дисциплини в България, които преподаваха на студентите от първия випуск на специалността „Музикална педагогика“ в ШУ „Еп. К. Преславски“. Дирижиране учих при проф. Венета Вичева и като нейна студентка бях поканена да работя като хормайстор с детския хор „Бодра песен“ и смесения хор „Родни звуци“ в Шумен. От 1995 г. до днес работя в ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ Шумен като диригент на детския хор „Бодра песен“. От 2011 г. съм негов художествен ръководител и диригент.

Обогатявам уменията и знанията си в майсторски класове и хорови лаборатории при професорите Борис Тевлин, Елен Ги, Лари Уайът, Марин Чонев, доц. Крикор Четинян. Организатор съм на Международните детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ Шумен (първият хоров фестивал в България, създаден през 1971 година от Венета Вичева“). Участвам като член на жури във вокални и хорови конкурси.

Като член на Управителния съвет на Българския хоров съюз (от 2015 г.) участвам в организацията и провеждането на националните хорови инициативи „България пее“, „Панорама на българското хорово изкуство“, „Детският хор на България“.

Носител съм на лични професионални награди: Учител на годината, Наградата на Шумен в разделите „Деец на културата“ и „Публицистика и журналистика“, специални и първи награди от конкурси за педагози на МОН. Като диригент на хор „Бодра песен“ съм носител на награди от международни хорови конкурси: Четири Гран при награди, редица първи награди и лауреатски звания, Наградата „Музикант на годината“, званието „Посланик на европейската култура“, „Ангел на мира“, златни медали.

Автор съм на статии, доклади и книгата „50 години международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ Шумен“.

Послание: Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ заема значимо място в националната образователна система. Като наследник на Преславската книжовна школа и първия педагогически курс, провел се в Шумен, нашият университет до днес възпитава и дава на България изключително подготвени кадри.

В Университета работят висококвалифицирани научни кадри и педагогически специалисти, на които всички бивши и настоящи студенти засвидетелстват своето уважение и благодарност.

Да пребъде висшето образование в Шумен! Vivat Academia!