Галина Бранимирова Петкова- Стефанова

Галина Бранимирова Петкова- Стефанова

Арт-терапевт в Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Слънчев лъч“

Педагогически факултет

Завършила: 2018-2020г.

Специална педагогика – Логопедия – 2004 – 2008 г.; Психология – 2001-2005г.; Педагогика на обучението по изобразително изкуство – 2005 – 2006 г. Магистър по „Педагогика на обучението по пластични изкуства“

Считам, че съм реализиран специалист получил своето образование в ШУ. Умело прилагам всичко научено от обучението ми в трите специалности и към момента съм хоноруван асистент и докторант към катедра ТОПВИ в ШУ.

Послание: Обучението може да е цел с която да се реализират мечтите на всеки човек.