Ден на отворените врати на Катедрата по руски език

На 24 март 2018 г. в Центъра по русистика на Корпус 2 на ШУ се проведе Ден на отворените врати. В рамките на събитието бяха представени възможностите за изучаване на руски език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и новата специалност Руска филология и социална работа. Преподаватели от катедрата разясниха на кандидат-студентите опциите за кандидатстване в университета, както и предлаганите стажове, практики, стипендии и награди. Гостите се запознаха с дейността на Катедрата по руски език, Центъра по русистика и новооткрития Център по тестиране.


 [robo-gallery id=“716″]

Поетичен маратон под надслов „В лабиринтите на любовта”

На 24 март 2018 г. в Актовата зала на Корпус 2 на ШУ се проведе поетичен маратон под надслов „В лабиринтите на любовта“. Събитието е част от юбилейните прояви, посветени на 45-тата годишнина на русистиката в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и в него се включиха над 50 студенти и ученици от Шумен, Смядово и Котел.


Информационен семинар на тема: „Да превеждаш за Европейския съюз“

На 21 март 2018 г. в зала 211 на Корпус 2 на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” се проведе информационна среща с г-жа Десислава Кръстева – експерт в ГД „Писмени преводи“ към Европейската комисия. Темата на презентацията беше: „Да превеждаш за Европейския съюз“. По време на събитието бяха представени възможностите за стаж към Европейската комисия в в областта на преводаческата дейност.


Семинар практикум по PCR анализ

На 19 и 20 март 2018 г. в лабораториите по Микробиология на Шуменския университет се проведе семинар практикум по PCR анализ. Събитието беше организирано съвместно с фирма „Проген“ ООД и имаше за цел да представи пред студенти и докторанти новите тенденции в експерименталния метод от молекулярната биология и молекулната диагностика.


Работна среща на Центъра за кариерно развитие към ШУ с Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен

На 26 февруари 2018 г. се проведе среща на представители на Центъра за кариерно развитие към ШУ и на Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен. На нея бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете организации, както и конкретните инициативи във връзка с това.