СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА 18.07.2022 г.

Длъжност Място Образование Срок на валидност
Учител, детска градина Шумен Висше – ПУП 15.8.2022 г.
Счетоводител, оперативен Шумен Висше/Средно-Счетоводител 15.8.2022 г.
Търговски представител Шумен Висше-Международен бизнес, Икономика 5.8.2022 г.
Главен счетоводител Шумен Висше/средно- Счетоводство 30.7.2022 г.
Счетоводител, оперативен Шумен Висше/средно 4.8.2022 г.
Учител, детска градина с. Градище Висше – ПУП 21.7.2022 г.
Графичен дизайнер Шумен Висше средно 1.8.2022 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден – 1-4 клас Шумен Висше – НУП 26.8.2022 г.
Начален учител Шумен Висше – НУП 26.8.2022 г.
Медицински лаборант Шумен Висше-Мед. лаборант 25.7.2022 г.
Лекар Шумен Висше-Медицина 25.7.2022 г.
Медицинска сестра Шумен Висше-Мед. сестра 25.7.2022 г.
Офис сътрудник Шумен Средно/Висше 22.7.2022 г.