Конкурс за междукултурна комуникация за български, френски, малтийски, словашки и шведски език.

Преводаческата служба на Европейския парламент (ГД TRAD) обявява конкурс за набиране на специалисти по езици и междукултурна комуникация за български, френски, малтийски, словашки и шведски език. Целта на този конкурс е да се сформира списък с 12 подходящи кандидати за всеки от посочените езици, от които ЕП, когато възникне нужда,  да назначава бъдещите ни колеги. Специалистите по езици и междукултурна комуникация работят в преводаческата служба, като изпълняват свързани с езиците задачи, след които превод, субтитриране, озвучаване на видеоматериали, терминологична работа и т.н.

Надяваме се, че този конкурс ще е от интерес за завършващите или завършилите студенти от бакалавърски и магистърски програми, включително по превод.

Цялата информация за конкурса ще намерите на уебстраницата, посветена на този конкурс.

Потенциалните кандидати могат да потърсят информация и във Facebook + Instagram + Twitter (ENBGFRMTSKSV) + LinkedIn.

Крайният срок за кандидатстване е 25 юли.