ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА – КАОЛИН 2022

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА – КАОЛИН 2022

Изисквания:

 • Студенти завършили 3/4/5-ти курс, специалности Финанси, Счетоводство.
 • Силна мотивация за професионално развитие.
 • Желание за работа в реални условия.
 • Период на стаж от 1 до 3 месеца в периода 01.07 – 30.09.2022.

Ние предлагаме:

 • Възможност за придобиване на нови знания и развитие в мултинационална компания.
 • Предизвикателна работна среда с екип от професионалисти.
 • Специфична и професионално подготвена програма за обучение за периода на стажуване.
 • Запознаване с производствен процес, номенклатура и асортимент на продукцията, суровините и материалите за производство.
 • Запознаване с: методологията за определяне и отчитане на себестойност, правила за планиране и бюджетиране на себестойност и други за дейността специфични дейности.

Условия на труд и работна среда, други условия:

 • Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден, редовна смяна – 8:30 – 17:00 ч.
 • Реална работна среда – находища и кариери, обогатителни фабрики, лаборатории, администрация.
 • Покриване на разходи за настаняване в общежитие (допълнително уточнение след Вашето потвърждение).
 • Осигурен транспорт до работното място.
 • Работно облекло и лични предпазни средства за сметка на работодателя.
 • Ваучери за храна в размер на 150 лв месечно.
 • Трудов договор за периода на стажуване и месечна ОРЗ в размер на 710,00 лв.
 • При взаимно желание, на най-добре представилите се студенти, Каолин ЕАД ще даде възможност да продължат стажа си като служители.

Ако офертата отговаря на Вашите очаквания, моля изпратете актуално CV на e-mail адреси: rpeeva@kaolin.bg и staj@kaolin.bg  до 20.06.2022.

Кандидатите отговорили до 20.06.2022 ще бъдат поканени на събеседване до 30.06.2022 г.