Представяне на възможности за стажове в ЕК – ГД Преводи.

Генерална дирекция „Писмени преводи“ предоставя на Комисията писмен превод на текстове на и от 24-те официални езика на ЕС, а при необходимост — и на някои други езици. Това ведомство се занимава само и единствено с писмени текстове.

Срещата ще се проведе на 4.05.2022 г. от 10.00 часа на следния адрес:

https://ecconf.webex.com/ecconf-fr/j.php?MTID=m3bc7f621094931fb3c1674707592ba97

Информацията ще бъде представена от г-жа Свилена Георгиева.