Инициатива на Комисията по финансов надзор: #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО

Комисията за финансов надзор инициира кампанията #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО и по повод Световната седмица на парите организира събитието „Сигурност на инвестициите в дигиталния свят“. За да може да популяризираме кампанията сред младите хора и да повишим финансовата им грамотност в тази сфера, по време на събитието застъпваме темите:

–          #Инвестирай безопасно през призмата на дигиталните комуникационни канали

–          Дигиталното поле на безопасното инвестиране

–          Как работи капиталовият пазар

–          Защита на инвеститорите

Кампанията #инвестирай безопасно е вече на живо в:

https://investsafely.fsc.bg/
https://investsafely.fsc.bg/invest-safely/ (английска версия)
https://www.youtube.com/channel/UCtU52IKTtgEWJU-fRP8Aw5w
https://www.linkedin.com/company/комисия-за-финансов-надзор