Платени летни стажове в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове.

Изисквания към кандидатите:

Минимален среден успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година

Продължителност – по избор, считано от 11.07.2022 г. за период от 4 или 8 непрекъснати работни седмици

Необходими документи за кандидатстване:

Уверение със среден успех от зимен семестър и за записан летен семестър на настоящата учебна година

Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно

деловодство и на електронна поща: karieri@npp.bg.

За информация тел. +359 973/72892 и тел. +359 973/74525.

Стажът е платен, с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лв.

Условия за провеждане на стажа:

Възможност за ползване на безплатен служебен транспорт

Записан ІІІ курс по специалност от обявените

Да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения

Безплатно настаняване в общежитие при необходимост

Срок за подаване на документи – до 05.05.2022 г.

Класиране – две седмици след изтичане на горепосочения срок.

Да са на възраст до 30 години

Да са български граждани

Заявление по образец

Мотивационно писмо

Заявление за стаж!

Информация за стажантските позиции на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

За повече информация, моля посетете – www.kznpp.org