„Готови за работа“ – Съвместна инициатива на Центъра за кариерно развитие на ШУ и Бюро по труда – Шумен.

„Готови за работа“

Съвместна инициатива на Центъра за кариерно развитие на ШУ и Бюро по труда – Шумен.

На 14 март (понеделник) от 14.00 ч. в Бюро по труда, гр. Шумен  ще се проведе нашата традиционна среща с кариерните консултанти и служители. Целта е запознаване на студентите с възможностите за професионална реализация, европейският портал за трудова мобилност (EURES) с възможности за регистрация, тенденции в пазара на труда в условия на Пандемия.