Конференция на тема: Предизвикателства и възможности пред реализацията на географските кадри в България – 13-15 септември, 2022г.

Покана към всички организации, работодатели и власти, за които географските знания са неделима част от техният успех!

Конференция на тема: Предизвикателства и възможности пред реализацията на географските кадри в България – 13-15 септември, 2022г. , с логистичната подкрепа на Центъра за кариерно развитие на ШУ.

Линк към поканата: ТУК