Стажантската програма на НСОРБ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Общината е институцията, която е най-близо до хората, проблемите, желанията и изискванията им. В последните години местните власти изпитват все по-голяма необходимост от привличането на нови специалисти със свежи идеи и дигитално мислене. Това показва големият интерес на общините към Стажантската програма на НСОРБ https://www.namrb.org/stazantska-programa . Стажовете предлагани от общините са в различни направления, продължителност и форма-присъствени или онлайн, възлагане на проектни задачи и др. допълнителна информация можете да получите от прикачената брошура: Информационна брошура #МогаПовечеЗнамПовече

С оглед улесняване на комуникацията между страните, НСОРБ създава фейсбук група СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ, която се актуализира ежедневно   https://www.facebook.com/groups/417797666694538.