Безплатен кариерен каталог

Тази година To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club – студентска мрежа, която има за цел да създаде „мост“ между студенти и работодатели в България – да провокира условия за пряк контакт и да стимулира връзката между тях. Амбицията на проекта е с течение на времето да се превърне в събирателна точка на студентите, където те ще могат да откриват кариерни възможности, полезна информация и ресурси, студентски събития и активности, планирани с цел осъществяване на връзка с желани от тях работодатели.

В рамките на няколко месеца от стартирането си насам, се реализираха няколко успешни студентски инициативи, в следствие от които много млади специалисти откриха подходящи за себе си стажантски и работни позиции. 

Кариерният каталог от “Talent Club” ще събере на едно място някои от най-предпочитаните работодатели в България. В него ще бъдат позиционирани 50 водещи компании в различни сфери на дейност. Той ще служи като наръчник на младите таланти в процеса на тяхното кариерно ориентиране.

Първото издание ще излезе през февруари 2022 г. Кампанията по разпространението му ще стартира след предварителна заявка от страна на студенти, учащи (подходящ е за дванадесетокласници) и млади специалисти.

Регистрация за получаване на безплатно хартиено копие на кариерния каталог, бихте могли да направите тук