Онлайн събитие Online Career MeetUp

Предстои да се проведе събитието Online Career MeetUp, организирано от студентската общност Talent Club & To The Top Agency

Тази година To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club – студентска мрежа, която има за цел да създаде „мост“ между студенти и работодатели в България – да провокира условия за пряк контакт и да стимулира връзката между тях. Амбицията на проекта е с течение на времето да се превърне в събирателна точка на студентите, където те ще могат да откриват кариерни възможности, полезна информация и ресурси, студентски събития и активности, планирани с цел осъществяване на връзка с желани от тях работодатели. В рамките на няколко месеца от стартирането си насам, успяхме да реализираме няколко успешни студентски инициативи, в следствие от които много млади специалисти откриха подходящи за себе си стажантски и работни позиции. 

Следващата такава предстои на 2-ри декември и ще се състои изцяло в онлайн среда. 

Online Career MeetUp е онлайн събитие, по време на което работодатели от различни индустрии представят себе си пред аудитория от студенти и отговарят на въпросите им за стаж, условия и възможности за кариерно развитие в съответната компания. Събитието се провежда в платформата Zoom и протича по следния начин:

  • Всяка една от компаниите представя себе си в рамките на 30 мин. Тематиката, която засягат представителите, освен кариерните възможности в съответната компания, засяга и ключови въпроси за младите специалисти без опит в сферата – полезни съвети при кандидатстване за работа, какви качества биха ги отличили, какви предимства и недостатъци крие сферата, към която са се насочили, и т.н. 
  • Между лекциите има предвидено време за „бързи срещи“ – всяка компания се отделя в собствена онлайн стая, в която участниците могат да влизат един по един, да задават въпроси, да разменят контакти с HR специалистите. 

Предстоящото издание на 2-ри декември ще бъде специално – Christmas Edition. В него ще могат да се включат всички студенти и млади специалисти, независимо каква специалност изучават. 

По време на събитието, няколко водещи компании ще представят себе си като работодател – ще разкажат за кариерните възможности, които предлагат, както и за всички придобивки и бонуси, които предоставят на своите служители. Компаниите са подбрани спрямо обективно високите критерии, които поставят в бизнеса, и предлагат прекрасни кариерни възможности за младите хора в България.