Конкурс за есе на TELUS International Bulgaria.

Стартира есенното издание на конкурса за есе на TELUS International Bulgaria – TELUS International Adventure 2021 – autumn edition!

Темата на конкурса е: „Да знаеш чужд език е като да имаш втора душа”

Това е поредното предизвикателство, което TELUS International Bulgaria отправя към всички училища, университети, езикови школи и любители на чуждите езици.

Условие за участие в конкурса:

Младежи на възраст от 17 до 30 години, имащи познание по френски/немски/испански и италиански език.

Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация:

Три имена, възраст, адрес, email, телефон, образование.

Всеки автор може да участва само с един материал.

Участие с есе:

Език на есето: Френски/Немски/Испански и Италиански език.

Технически изисквания: максимален обем – до 2 печатни страници (формат А4), шрифт Times new Roman, размер на шрифта 12.

Очакваме вашите творби на имейл адрес: essay@telusinternational.com в периода 01.11 – 12.12.21

Обявяване на победителите: 17.12.2021 г.

Награждаване на победителите: 22.12.2021 г.

Победителите ще получат гифт карти, съответно на стойност: 

  • 1-во място – 500 лв.
  • 2-ро място – 300 лв.
  • 3-то място – 100 лв.