Заедно в час организира онлайн събития

Заедно в час организират провеждането на няколко онлайн събития в следващите дни и седмици.

Студентите, могат да се включат в посочените линкове:

Заедно в час

бул. Цариградско шосе 23

София 1124

www.zaednovchas.bg